Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Shuntar/Elpannor

1. Går det att ansluta en rumstermostat till en golvvärmecentral, GVC?
Ja. Använd Roth trådlösreglering GVC.
 
2. Går det att ansluta mer än en rumstermostat till en golvvärmecentral, GVC?
Nej.
 
3. Hur lång är räckvidden på trådlösreglering till GVC?
30-50 meter. I öppen terräng 100 m.
 
4. Hur många slingor kan man ha på en golvvärmecentral, GVC?
Beror på rördimensionen. Kontrollera i broschyr för golvväremecentralen under fliken Broschyrer/Info.
 
5. Kan man använda glykol tillsammans med en GVC?
Ja.
 
6. Kan man blanda radiatorer och golvvärme i samma system?
Nej. Radiatorer behöver högre vattentemperatur än golvvärme. Framledningstemperaturen behöver sänkas med en shuntgrupp.
 
7. Varför låter pumpen på golvvärmecentralen konstigt?
Prova att avlufta systemet med luftare på golvvärmecentral, GVC.

8. Hur många slingor kan jag ha till GVC?
Man kan ha 2 slingor upp till 50m2. På större ytor eller om man vill ha flera temperaturzoner rekommenderar vi ShuntUnit eller Shunt och golvvärmefördelare.

9. Passar GVC till ettrörssystem?
Ja, GVC kan kopplas om från tvårörssystem till ettrörssystem.