Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Reglersystem

1. Hur många reglermotorer kan man ansluta till en rumstermostat?
Max 6 st.
 
2. Hur många värmezoner klarar en NOVA masterenhet?
8 värmerzoner/masterenhet. Vid behov av fler zoner kan anläggnignen kompleteras med slavenhet, max 2 st, där man har möjlighet till ytterligare 8 st zoner/slavenhet.
 
3. Varför blinkar alla lamporna samtidigt när jag skall programmera min trådlösa anläggning?
Prova att avprogrammera alla kanaler på Masterenhet därefter programmera om på nytt.

4. Lamporna för Larm, Input och vissa utgångar blinkar på NOVA+ kontrollenhet. Vad kan jag göra?
Byt batterier i samtliga rumstermostater. Om det inte hjälper, kolla i felsökningen i manualen.