Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Vattentäta Quickskåp™ från Roth

100% säkerhet mot vattenskador

 

Content image
De nya vattentäta installationsskåpen från Roth ger 100% skydd mot vattenskador och gör att man utnyttjar tomrörens funktion fullt ut. Vid otätheter i installationen förs vattnet ut i skåpet och mot golvbrunnen, vilket ger säkerhet mot vattenskada vid grenröret. Skåpen är perfekta vid nybyggnation och renovering, där man vill skydda sig mot vattenskador.

Komplett, snabbt och enkelt
Roth Quickskåp™ levereras komplett med rörgenomföringar och breddavlopp, färdiga för användning. Genomföringarna som finns både i toppen och botten är alltid vattentäta, oavsett om det monteras rör i dem eller ej. Samtidigt fixerar de tomröret så det är möjligt att byta ut innerröret även vid lätta konstruktioner. I sidorna finns ett flertal ”knock out” hål för de fall matningsledningar ansluts från sidan. Snabbheten och enkelheten gör att våra kunder installerar skåpen med ett stort leende!

Flexibel montering
Snabbfästen för fördelare och andra tillbehör kan placeras fritt i skåpet då hela bakväggen är designad för infästning.

Plast istället för stål
Helt korrosionsfritt och låg vikt är två uppskattade fördelar med plastskåpet. Men i takt med att mätning av vatten- och energi förbrukning blir allt vanligare ger plastskåpet ytterligare fördelar gentemot stålskåpen. Trådlöst överförd information kan passera från mätutrustningen i plastskåpet till central mottagare som registrerar förbrukningen. Lackerad stållucka med ram finns som tillval.

Prefabricerade skåp
Roth erbjuder objektsanpassade prefabricerade fördelarskåp vid önskemål. Samtidigt erbjuder Roth Quickskåp™ en väldigt snabb installation med förmonterade rörgenomföringar, flexibla snabbfästen och Roth insticksfördelare med pushteknik. Med dessa komponenter kan du på väldigt kort tid montera samman ett komplett, objektsanpassat skåp. Du slipper leveranstider och kostnader för prefabricering.

Samtliga godkännande
Roth Quickskåp™ uppfyller kraven i Säker Vatten och BBR. Tillsammans med MultiPex® rörsystem är skåpen även godkända av SINTEF enligt de tuffaste kraven i TEK 10. Likaså är skåp och övriga delar testade enligt NT VVS 129. Du kan med andra ord tryggt installera Roth Quickskåp™ tillsammans med MultiPex® rörsystem.

Specialdesignade genomföringar
Roth har designat skåpen med färdigmonterede genomföringar till tomrör i toppen och botten. Genomföringarna fixerar tomröret, så att det är möjligt att byta ut pex-rören. Genomföringarna är alltid vattentäta oavsett om det monteras rör i dem, samtidigt fixerar de tomröret så att det är möjligt att byta ut pex-rören även i lätta konstruktioner.

 

Roth TT fördelarrör med fast insticksmuff

Content image
Fördelarrören levereras med fast insticksmuff både på avgreningarna och på huvudröret. Detta gör att man inte behöver några verktyg vid montering av MultiPex rören – enklare kan det inte bli. Själva huvudröret har 22 mm insticksmuffar i ena änden  och 22 mm slätända i den andra, vilket gör det enkelt att koppla ihop flera fördelarrör. TT fördelarrören är tillverkade i avzinkningshärdad mässing och godkända för tappvatten-installationer.
 
 • Levereras med 2 och 3 avgreningar samt som korsfördelare med 4 avgreningar för 15 mm rör.
 • Levereras som fördelarrör med 1 avgrening för 12 mm och 18 mm rör.
 •  Kulventiler med TT insticksmuffar levereras för 15 mm, 18 mm och 22 mm rör.
 • Det behövs inga verktyg vid monteringen. Vid demontering använder man ett Roth demonteringsverktyg.

 

Roth QuickBox™ kopplingsdosa

Content image
Roth Quickbox™ används för mur– och skivväggar. Den kan användas till 12 mm, 15 mm och 18 mm Roth MultiPex rör i 20 mm, 25 mm och 28 mm tomrör. Kopplingsdosan är helgjuten och genomskinlig, vilket gör det lätt att se eventuella fel samt möjliggör inspektion på ett enkelt sätt. Quickbox™ levereras komplett med tätningar för att förhindra läckande vatten att tränga ut i andra byggnadsdelar. Både MultiPex röret och tomröret monteras med Quickbox™ enligt insticksprincipen, dvs man sticker in MultiPex röret i kopplingsdosans mässingsvinkel, därefter sticker man in tomröret i tomrörstätningen – och så är denna del av installationen klar.

 

 • 12 mm QuickBox™ levereras för 20/25 mm tomrör
 • 15 mm QuickBox™ levereras för 25 mm tomrör
 • 18 mm QuickBox™ levereras för 28 mm tomrör
 • Kopplingsdosan är helgjuten, tät och genomskinlig vilket möjliggör inspektion på ett enkelt sätt
 • Kopplingsdosan har förmonterad provtryckningspropp
 • Används för mur– eller skivvägg. Det är enkelt att byta en murväggsdosa till en skivväggsdosa genom att använda ett montageset för skivvägg. QuickBox™ passar skivväggar med tjocklek 10-45 mm.

 

Roth multigenomförning

Content image
Roth multigenomföring säkerställer en god och stabil fixering av 15 mm MultiPex® Rör-i-rör (25 mm skyddsrör) genom vägg eller golv. Multigenomföringen är försedd med skruvhål som möjliggör fastsättning i alla riktningar, med ett inbyggnadsdjup på endast 70 mm. Det finns ett brett program av monteringsskenor och monteringsplattor till Multigenomföringen, som gör monteringen i t ex träkonstruktioner både enkel och snabb. Monteringsskenorna kan fås med hålavstånd c/c 40 eller 50 mm. Monteringsplattan ger möjlighet för c/c 40, 50, 60, 100, 110 och 150 mm.
 • För fixering av 15 mm rör-i-rör genom vägg eller golv
 • Kan användas i 70 mm vägg
 • Enkel montering
 • Flexibel lösning av infästning
 • Väggbeslag till armatur
 • Godkänd i enlighet med Nordtest NT VVS 129