Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

MultiPex® rörsystem

1. Behöver man några speciella kopplingar till era rör?
Nej. Använd godkända kopplingar för Pex rör med samma dimension som Roth MultiPex rör.
 
2. Får man använda presskopplingar till era rör?
Nej.
 
3. Går det att använda rören på den kalla sidan vid en värmepumpsinstallation?
Så länge det inte föreligger någon frostrisk är det inga problem att använda rören.
 
4. Går det att använda rören till gasinstallationer?
Nej.
 
5. Kan man värma upp ett MultiPex®-rör som fått ett veck, för att återställa det till ursprunget?
Nej, röret behöver värmas upp till ca 163°C och detta skadar syrediffussionsspärren på detta ställe.

 

6. Var kan jag få tag på monteringsanvisningar till era rör?
De finns på vår hemsida under downlaod.
 
7. Är MultiPex® rörsystemet godkänt enligt Nordtest NT VVS 129?
Ja.

8. Vad har QuickBoxen för anslutningsdimension?
½” invändig gänga.