Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Monteringsexempel av Roth Alu-LaserPlus® rörsystem

 1.
 

Kapa röret med Roth Rörskärare (16-63 mm) eller Roth Rörsax för Roth Alu-LaserPlus® rör. Den kapade ytan ska vara vinkelrät och utan skador.

 

 
 2.

 

Innan röret föresin i kopplingen ska det kalibrerasoch alla grader måste avlägsnas. Kalibreringen ska säkra att röret blir helt runt och fasar rörets innerkant så att det går lätt över kopplingnes stödhylsa och utan att skada O-ringen. Detta skal endast utföreas med Roth kalibreringsverktyg.

 

 

 3.

 

 

 

 

  Avlägsna alla partiklar från rörändan.   Tryck in röret i PressCheck® kopplingen. Kontrollera att röret är helt i botten.