Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Montering av QuickBox™ till skivvägg med monteringsskena för reglar

 
1.
2.
a
Märk upp önskad centrumplacering av QuickBox™ i höjdled på stående regel.
Fästgavlarna monteras på stående reglar uppmärkt höjdläge med medföljande skruvar. Fästgaveln skaplaceras med dess framkant i liv med väggregelns framkant. Fästgavlarna levereras parvis för höger respektive vänster sida.

Om rören kommer uppifrån måste skenan och fästgavlar monteras ”upp och ned”. Montage fungerar på både trä- och stålreglar. De yttersta skruvhålen i fästgaveln används vid infästning i stålregel. Det är också möjligt att kapa gaveln om väggregeln är smalare än 70 mm.

3.
4.
Monteringsskenan klarar c/c-avstånd mellan reglarna på upp till 600 mm. Skenan kapas till passande längd efter behov. Monteringsskenan kapas
6-8 mm kortare än avståndet mellan reglarna, och fi njusteras i sidled innan den trycks fast i fästgavlarna. Skenan kan demonteras genom att pressa antingen ned eller upp, beroende på monterings-riktning.

När skenan är monterad trycks de in mot skenan tills de låses fast med ett klick. Demontering kan göras genom att försiktigt böja fästpiggarna utåt på bägge sidor.

5. 6.
  Vid provtryckning kan kopplingen inne i QuickBox™ visuellt kontrolleras då plasten är helt genomskinlig. QuickBox™ är försedd med förmonterad provtrycknings-propp. Denna är avsedd endast för kortare tids provtryckning och fungerar även som smutsskydd. Märk upp placering och borra/såga Ø52 mm hål i väggskivan och montera därefter skivan mot reglarna.  

Väggflänsen som medföljer i QuickBox™ förpackning skruvas på från väggens framsida (fig. 6a). Drag fast flänsen med handkraft så att ett stadigt förband i väggskivan erhålles. När väggbeklädnad är utförd, kan halsen på QuickBox™ fräsas ned till nivå med väggbeklädnad.
Använd Roth fräs
RSK187 27 87 (se fig 6b).