Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Montering av Roth QuickBox™ i skivvägg

1.
2.
Klipp röret med en Pex sax och kapa tomröret 30 mm kortare är Pex röret. Är Pex röret anslutet till fördelaren underlättas monteringen om man tillfälligt lossar röret från fördelaren. Montera en stödbussning och märk röret 23 mm från änden. Skjut med en roterande rörelse in röret i kopplingen och kontrollera att insticksdjupet är 23 mm. Dra i röret för att kontrollera att det sitter fast.
Skär eller klipp tomröret nere i rillan. Kontrollera att det inte blir skarpa kanter eller grader. Skjut in tomröret i gummitätningen på kopplingsdosan med en lätt roterande rörelse tills en eller två rillor blir synliga inne i kopplingsdosan.
Använd inte smörjmedel eller andra hjälpmedel.
3.
4.
Använd plastarmatur-hållaren för att stötta och eventuellt sätta fast kopplingsdosan på väggen. Dessutom kan man sätta ihop två plastarmaturhållare för att använda som dubbelarmaturhållare med ett c/c mått på förslagsvis 150–160 mm. Tryck in kopplingsdosorna i hållaren tills du hör ett klickande ljud. Demontera enkelt armaturhållarna igen genom att trycka in de två låshakarna.
Det går bra att montera två eller flera kopplingsdosor tillsammans med plastarmaturhållaren, men kontrollera alltid att c/c måttet är korrekt. Demontera enkelt armaturhållarna igen genom att trycka in de två låshakarna.
5. 6.
  QuickBox™ är avsedd att användas för plattjocklekar mellan 10 – 45 mm. Borra hål med ett 52 mm hålborr, eventuellt med önskat c/c mått. Placera kopplingsdosan i hålet från baksidan och sätt fast den med de medföljande skruvarna. Använd andra skruvar om du monterar på en tunnare vägg.   Montera väggflänsen med handkraft, eventuellt försiktigt med en polygriptång. En god idé är att alltid provtrycka installationen. Detta underlättas med QuickBox™ eftersom den har en provtryckningspropp. Provtryckningsproppen är endast till för kortvarig provtryckning samt att fungera som skydd för gängan under monteringen (6a). När eventuellt tätskikt och kakel är satt, kan man korta halsen på kopplingsdosan till passande längd med en Roth fräs (6b). VIKTIGT! Använd INTE läckagespray vid provtryckningen, då detta fördärvar QuickBoxen.