Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Montering av Roth QuickBox™ i murad vägg

1.
2.
Klipp röret med en Pex sax och kapa tomröret 30 mm kortare är Pex röret. Är Pex röret anslutet till fördelaren underlättas monteringen om man tillfälligt lossar röret från fördelaren. Montera en stödbussning och märk röret 23 mm från änden. Skjut med en roterande rörelse in röret i kopplingen och kontrollera att insticksdjupet är 23 mm. Dra i röret för att kontrollera att det sitter fast.

 

Skär eller klipp tomröret nere i rillan. Kontrollera att det inte blir skarpa kanter eller grader. Skjut in tomröret i gummitätningen på kopplingsdosan med en lätt roterande rörelse tills en eller två rillor blir synliga inne i kopplingsdosan. Använd inte smörjmedel eller andra hjälpmedel.
.
3.
4.
Använder du Quickbox™ med expander fräser man upp ett utrymme, med vinkelräta ytor, bredden 50–58 mm och ett djup på 38 mm. Håll kopplingsdosan på plats och spänn skruvarna korsvis tills kopplingsdosan sitter fast i rätt position (3a). Alternativt kan man montera kopplingsdosan på vanligt sätt med skruv och plugg (3b).

Armaturhållaren är enkel att montera på kopplingsdosorna och säkerställer ett centrumavstånd mellan kopplingsdosorna på 150 mm. Tryck in kopplingsdosan i hållaren tills du hör ett klickande ljud. Demontera enkelt armaturhållaren igen genom att trycka in de två låshakarna.

5. 6.
 

Montera armaturhållaren med hjälp av de medföljande skruvarna. En god idé är att alltid provtrycka installationen. Detta underlättas med Quickbox eftersom den har en provtryckningspropp. Provtryckningsproppen är endast till för kortvarig provtryckning samt att fungera som skydd för gängan under monteringen.

VIKTIGT! Använd INTE läckagespray vid provtryckningen, då detta fördärvar QuickBoxen.

 

Om du monterar kopplingsdosorna i våtutrymme använd Quickbox tätningsmanschett (6a). När väggbeklädnaden är klar kan man korta halsen på kopplingsdosan till passande längd med en Roth fräs (6b).