Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Montering av Roth klammer och fixeringsklammer

1.
2.
För att underlätta ett eventuellt utbyte av MultiPex® röret i en tomrörsinstallation i träkonstruktioner, är det viktigt att man fixerar skyddsröret.

 

Roth klammer levereras i 20,
25, 28 och 34 mm storlek och
är utformade så att olika dimensioner kan monteras ihop. Det första klamret trycks fast på röret och skruvas fast, och därefter kan nästa klammer
tryckas på det första klamret
och fästas osv. Alla dimensioner kan tryckas samman och ordningsföljden har därmed ingen betydelse.

3.
4.
Roth fixeringsklammer ska monteras så nära kopplings-boxarna som möjligt (15-30 cm).

Det är även viktigt med
fixering nära fördelaren/installationsskåpet (15-30 cm).

5. 6.
  Vid rörböjar monteras ett klammer så nära var sida
om böjen som möjligt.
  Fixeringsplåten bör användas
vid alla genomföringar i träkonstruktioner och levereras
i 20, 25, 28 och 34 mm.
Använd rätt dimension och
tryck ner fixeringsplåten i
spåret på skyddsröret och
fäst med den medföljande skruven.