Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Montering

Bra förbindningar – med säkerhet

Content image

PressCheck®
Erfarenheten har visat att presskopplingar, av olika fabrikat, som inte pressats med verktyg ofta kan hålla tätt vid en provtryckning. Roth presskopplingar kallar vi för PressCheck®. Deras unika egenskap är att de är otäta, det vill säga de läcker, om de inte är pressade med verktyg. Med PressCheck® är det alltså ingen risk att en koppling plötsligt brister och lossnar.

 

Pressverktyg/Pressbackar
Vi rekommenderar att man använder pressverktyg från Roth Nordics produktsortiment. Verktyget är testat med hänsyn till DVGW och omfattas därför av garanti. Skulle du vara osäker på om du kan använda ditt befintliga verktyg, bör du kontakta Roth Nordics tekniska support. I de fall man använder pressverktyg som inte är rekommenderade täcks arbetet inte av Roths garantivillkor.

 • Använd alltid pressbackar och pressinsatser från Roth Nordic med Roth profil
 • Vid pressning av övergångskopplingar till koppar eller rostfritt, ska backar med V-profil användas
 • Grundbackar används till dimensionerna 40, 50 och 63 mm

 

UV-beständighet
Plastkomponenterna i Alu-LaserPlus® rörsystem ska skyddas mot UV-strålning och direkt solljus.

 

Kemisk beständighet
NOTERA: Det finns en mängd produkter på marknaden som kan användas tillsammans med våra produkter. Användning av lösningsmedel, läckspray/gas eller liknande som kan innehålla skadliga ämnen, kan skada rör, ventiler, väggar och andra installationer och packningar. Användning av produkter som polyuretanskum, smörjmedel, starka rengöringsmedel, men även tillsatser för frostskydd och liknande produkter, bör noga övervägas och innehållet granskas innan eventuell användning.

Vi vill göra dig uppmärksam på att användning av skadliga produkter gör att vår garanti inte gäller. Kontakta Roth Nordics tekniska support om det finns det tvivel om användning av denna typ av produkter. Undvik att installera rör i starkt korrosiva miljöer eftersom detta kan orsaka skador som uppstår långt efter garantin upphört att gälla. Kopplingar av metall som kan komma i kontakt med cement, murbruk, betong eller liknande bör skyddas med skyddsrör, isolering eller plastfolie.
 

Fördelar med Roth PressCheck®

 • idealiskt system i kombination med Roth plastkopplingar
 • provat och testat under många år
 • överensstämmer med ingenjörstekniska krav
 • korrosions- och förzinkningsbeständig
 • överensstämmer med internationella standarder
 • uppfyller miljökraven
 • obegränsad användning i alla tappvatteninstallationer
 • certifierat enligt DVGW-arbetsblad W534