Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Förläggning

1. Hur får jag ner uppstickande rör i vändningar i compactsystemet när jag skall fylla dem med Roth Flex Fix?
Vattenfyll systemet för att få full sträckning på rören.
 
2. Hur mycket ska man isolera vid ingjutning av golvvärme?
Roth rekommenderar 250 mm cellplast vid nybyggnation. 
 
3. Hur varmt vatten kan man köra fram till golvvärmefördelaren?
Vid extrema förhållanden kan man behöva upp till 45 °C.
 
4. Tål ett ingjutet PEX-rör att vattnet fryser?
Nej, använd alltid frostskyddsmedel vid frostrisk under byggtiden.
 
5. Hur får jag ner uppstickande rör i vändningar i compactsystemet när jag skall fylla dem med Roth Flex Fix?
Vattenfyll systemet för att få full sträckning på rören.
 
6. Jag har bytt från oljepanna till värmepump. Jag har golvvärme på bottenplan och radiatorer på andra våningen. Det har blivit ett mycket högt och bankande ljud i staccato varje gång som värmepumpen slår till och skickar ut värme i rören. Vad gör jag?
Om man har installerat en värmepump som inte är shuntad, bör man installera en utjämningstank. Av erfarenhet brukar det hjälpa.
 

7. Hur mycket övergjutning behövs det om man flytspacklar in ett 10,5 mm rör?
Minst 10 mm golvavjämningsmassa ovan rör.
 
8. Hur mycket övergjutning behövs det om man flytspacklar in ett 16 mm rör?
Minst 30 mm betong ovan rör.
 
9. Hur mycket övergjutning behövs det om man flytspacklar in ett 20 mm rör?
Minst 30 mm betong ovan rör.
  
10. Hur tjocka trägolv kan man lägga på en golvvärmeinstallation?
Max. 27 mm trägolv.

 

11. När skall man använda sig av Alu-LaserPlus rör för golvvärme?
Vid förläggning i träbjälklag.
 
12. Om man har c/c 300 respektive 600 mm mellan golvreglar. Hur löser man detta med en kapad vändskiva som är 29,5 cm?
Montera en extra kortling, där det är c/c 300 mm.
 
13. Varför låter pumpen på golvvärmecentralen konstigt?
Prova att avlufta systemet med luftare på golvvärmecentral, GVC.

14. Jag ska lägga Compactsystemet i våtutrymme. Är det nåt speciellt att tänka på?
Roth Clima Comfort är generellt bättre lämpat för just våtutrymme. Vill man lägga Compactsystemet i våtutrymme ska man tänka på att underlaget är plant och jämnt, lägg enligt monteringsanvisning och avsluta med flytspackel som ger en solid yta att lägga tätskikt på. Kolla monteringsanvisning för alla system.

15. Hur mycket behöver jag gjuta över golvvärmerören vid betongförläggning?
Minst 10mm med 10,5 rör och 30 mm med 16 och 20mm rör för att få en jämn värmefördelning, kolla alltid upp minsta spackeltjocklek ur hållfasthetssynpunkt med flytspackelleverantören .