Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Roth stärker sin position i Sverige

12.10.2011

Nu påbörjas en spännande resa för Roth Nordic AB, uppger VD och nordenchef Marcus Kanewoff.

Content imageSedan flera år har Roth haft en mycket stark samlad position på den Nordiska marknaden och nu är tiden rätt för att stärka positionerna i varje enskilt land. Ett strategiskt mål för Roth koncernen, med verksamhet i Europa och Nordamerika, är att inneha positionen som nr 1, alternativt nr 2, på de marknader och produktområden som koncernen verkar inom. För det svenska bolaget innebär det att regionkontor i ett första skede nu etableras i Jönköping, Göteborg, Stockholm och Söderhamn utöver huvudkontoret i Malmö. Vidare planeras en fördubbling av dagens personalstyrka de kommande åren. Utöver regionchefer för vissa orter, säljare och tekniker över hela landet, kommer Roth att anställa ytterligare produktchefer i Sverige för att mer kraftfullt införa energi- och miljökonceptet Roth EcoEnergyCircle vilket innebär: Produktion av förnyelsebar energi i form av solvärme och värmepumpar
Lagring av energi i flexibla tanksystem
Distribution av energi via rörsystem och golvvärmesystem

Roths målsättning är att alla ingående delar skall vara väl anpassade för varandra och maximera energibesparingen genom effektiva och avstämda reglersystem. Det skall också vara enkelt för rörinstallatören att koppla samman systemen (plug&play).

Roth Nordic har sedan 2007 ett gemensamt Shared Service Center i Frederikssund, 40 km nordväst om Köpenhamn, där centrala funktioner för ekonomi, inköp, logistik, IT, produktutveckling och marknadsföring delas. Totalt är 65 personer anställda i de fyra nordiska bolagen och omsättningen uppgår till ca. en kvarts miljard SEK.