Företaget |  Produkter |  Nyheter |  Ladda ner |  Kontakt |  Support |  Svar Direkt |   

Tanksystem

1. Behöver man särskild behörighet för att installera era tankar?
Installationen ska besiktigas av ett ackrediterat besiktningsorgan av SWEDAC.
 
2. Finns det manlucka på tanken?
Nej.
 
3. Får man ha bensin i oljetankarna?
Nej, endast eldningsolja, dieselolja och smörjolja.
  
4. Får man installera tankarna utomhus?
Nej.
  
5. Hur många liter/timme kan man få ur tankarna?

60 l/h för DVT tank.
 
6. Kan man ha rapsolja i tankarna?
Ja, men endast vid omgivningstemperaturer lägre än 20 C°.
 
7. Kan man koppla returen från oljebrännaren till tanken?

Nej.
 
8. Säljer ni anslutningsledningar mellan oljetank och påfyllningsanordning?
Nej.
 
9. Vad ställs det för krav på installationen av tankarna?
Monteringsanvisning, intyg och myndighetskrav finns under Ladda ner/Broschyrer och produktblad/Tanksystem. 

10. Behöver jag besiktiga mina DVT tankar?
Installerad tankvolym över 1000 liter skall besiktigas och återkommande besiktning sker vart 12:e år.
 
11. Vad är fyllnadshastigheten till tankarna?
200 liter/minut vid 3 bars tryck per tank.

12. Hur är DVT oljetanken uppbyggd?
Det är en dubbelväggig tank, innertanken består av polyeten och ytterhöljet är elförzinkad plåt.

13. När ska jag ha en grundsats alternativt tilläggssats till DVT oljetanken?
Grundsatsen till första tanken och en tilläggssats till varje ytterligare tank som ska anslutas.